မုန္႔လုပ္ဝန္ထမ္း Icing Raspberry Bakery and Cafe Co.ltd

လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား Food / Beverages / Liquor
အလုပ္အကိုင္ အမိ်ဳးအစား Food & Beverage , Kitchen Crew

Form Closed on 2017-01-31

အလုပ္အကိုင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားၿပီး အက်င့္စရိတၱ ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ထမ္းမ်ား Good Art Bakery ႏွင့္လက္တဲြေဆာင္႐ြက္ရန္ ေႏြးေထြးပ်ဴငွါစြာျဖင့္ လႈိက္လဲွစြာ ဖိတ္ေခၚလ်က္႐ွိပါသည္။


လုပ္ငန္းတာဝန္


လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္

- အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

- အသက္ (၁၈) ႏွင့္ (၃၀) အတြင္းျဖစ္ရမည္။

-ေပါင္းမုန္႔မ်ိဳးစံု၊ ကိတ္ decorations ကို သပ္ရပ္လွပစြာကြၽမ္းက်င္လုပ္တတ္သူျဖစ္ရမည္။

- မုန္႔လုပ္ျခင္းကို စိတ္ပါဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။

- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းေရ႐ွည္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

- က်န္းမာသန္စြမ္းရမည္။

- ႐ိုးသားႀကိဳးစားၿပီးသစၥာေစာင့္ထိန္းတတ္သူျဖစ္ရမည္။

- ကရင္လူမ်ိဳးကို ပိုဦးစားေပးမည္။

- ကြၽမ္းက်င္မႈအေပၚမူတည္၍ လစာေကာင္းေကာင္းေပးမည္။

ကုမၸဏီ အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Food/Beverages

ကုမၸဏီ အေၾကာင္း

  • လိပ္စာအတိုင္းလာေရာက္၍မေလ်ာက္ခင္ ဖံုးျဖင့္ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္ပါ။

 

အလုပ္ခန္႔ကာလ

FULL TIME

လိပ္စာ

Yangon>>Yangon>>Pazuntaung

အမွတ္(၁၅)၊ ေရေက်ာ္လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

လစာ

MMK 0

ေခၚယူေနေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရ

0 0 0

ေဖာင္ပိတ္ရက္

31-Jan-2017( 5 months before )


ဆက္သြယ္ရန္

09795788458, 09795788102, 09787171525,

Good Art Bakery Co.ltd

အီးေမးလ္

sandarlinncaixiulin@gmail.com

ဝက္ဘ္ဆုိဒ္

www.facebook.com/icingraspberrybakery.com

facebook

Icing Raspberry Bakery and Cafe Co.ltd


Form Closed on 2017-01-31
Loading ...